BẢNG XẾP HẠNG NGƯỜI CHƠI CÓ LỢI NHUẬN NHIÊU NHẤT CỦA TOÀN BỘ HỆ THỐNG GG.GAMING:

TÊNLỢI NHUẬN (VNĐ)
js*****21 106,285,650,000
GD****92 27,618,704,000
GD****92 13,243,643,000
GD****07 9,242,950,000
74**26 8,768,187,000
GD****07 4,937,699,000
GD****72 4,690,301,000
c8********27 3,693,815,000
GD****15 3,546,671,000
ap*******35 3,169,190,000
GD****64 3,046,320,000
ap********233,023,350,000
gp******482,806,897,000
mb*******75 2,444,005,000
GD****94 2,392,034,000

 

Đăng ký thành viên bắn cá